PHÂN HCVS ANVI GREEN GARDEN (GOLD)

• Anvi Green Garden (Gold) là sự liên kết giữa các nguồn hữu cơ tự nhiên được xử lý bằng công nghệ hiện đại. Với tổng thành phần nguyên liệu hữu cơ >65%, kết hợp hàm lượng NPK tự nhiên cao >4%, cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho các loại cây trồng từ các hoạt chất Acid Humic, Acid amino, nguyên tố trung vi lượng thiết yếu: Ca, Mg, S, Bo, Cu, Fe, Zn, Mn, Mo...

             - Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, làm tơi xốp và kiểm soát độ pH đất

             - Hạn chế nấm bệnh, tuyến trùng gây hại bộ rễ và thối rễ

             - Tiết kiệm phân bón và giảm lượng phân bón hóa học

• Sản phẩm phù hợp với quy trình sản xuất VIETGAP và GLOBALGAP.

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 02746514496
icon zalo